Učenje je proces, s katerim se srečujete vse življenje – od rojstva do smrti. Hoja, govor, pisanje, računanje,… Vse to so stvari, ki ste se jih naučili v preteklosti, pa čeprav se vam danes morebiti zdijo povsem samoumevne.

Učenje je proces, ki se odvija nehote ali hote. Sploh pri slednjem, pa ima prenekateri posameznik težave, zaradi česar mu je učenje v pravo breme. Razlogi za težave pri učenju so lahko številni in zelo raznoliki, od posameznikovih sposobnosti za učenje, pomanjkanja motivacije, do nepravilnih pristopov k samemu učenju. In prav tistim, ki ne veste, kako se čim bolj učinkovito učiti, izdajamo spodnji recept.

Sestavine učinkovitega učenja

  • Terminski plan (Vedno si določite čas, v katerem naj bi predelali določeno snov. Med samim učenjem pa se terminskega plana striktno držite. Čas, ki ga boste porabili za določeno snov, je odvisen od njene težavnosti, obsežnosti ter vaših zmožnosti za učenje. Pri načrtovanju terminskega plana upoštevajte tudi nepredvidene situacije, zaradi katerih bi se vaš plan učenja utegnil porušiti.)
  • Konkretni in dosegljivi cilji (Pomembno je, da si svoje cilje postavite dovolj zgodaj, in da so le-ti specifični in realni. Glavni cilj vedno razdelite na več manjših in jih nato umestite v terminski plan.)
  • Ustrezni pogoji (Učenje naj poteka v ustreznih prostorih. Le-ti so naj svetli in mirni, saj se s tem izognete padcu koncentracije. Miza, za katero se učite, naj bo urejena in z dovolj prostora. Literaturo in zapiske si po njej smiselno razporedite. Priskrbite si ustrezna pisala, prazne liste, lepilne lističe in vse ostalo, kar pri učenju potrebujete. Ugasnite telefon in računalnik, v kolikor slednjega pri učenju ne potrebujete. Učite se v tišini, brez glasbe. Če pa takega prostora v svojem domu ne najdete, pojdite v čitalnico ali knjižnico.)
  • Premori in odmori (Več ur trajajoče učenje, brez predaha, je ne samo neučinkovito, temveč tudi nemogoče, zato si med učenjem vedno privoščite krajše premore in daljše odmore. Med njimi se telesno in psihično sprostite, a ohranite zbranost za nadaljnje učenje. Po vsakem odmoru predelano snov ponovite in se šele zatem lotite nove. Število odmorov pa vedno prilagodite obsegu in zahtevnosti učne snovi ter tempu učenja.)
  • Zdrav način življenja (Poskrbite za dovolj spanja (7-8 ur na dan), saj vam bo zadostna količina spanca povečala zmožnost koncentracije in pazite na pravilno prehranjevanje. Zaužijte čim več sadja, zelenjave ter ogljikovih hidratov, sploh žitaric in polnozrnatega riža. Prav tako poskrbite za čim več gibanja na prostem zraku.)

Postopek učinkovitega učenja

Za učinkovito učenje je potrebno dovolj časa, saj se morate s snovjo spoznati, jo razumeti in s ponavljanjem utrditi. Prav tako je pomembno, da ste med samim procesom učenja skoncentrirani, saj učenje snovi, ko ste z mislimi drugje, nima nobenega učinka.

Na začetku učenja celotno snov na hitro preletite, pri tem si izpisujte neznane besede, označujte ključne besede, podčrtujte pomembne informacije, za boljše povezovanje snovi pa si lahko izdelate tudi miselne vzorce. Pri podčrtovanju uporabljajte različne barve in črte, saj si boste s tem informacije lažje zapomnili. Pri učenju si lahko delate tudi povzetke, a pri tem pazite, da jih vedno pišete s svojimi besedami. Sploh, ko gre za učenje pojmov, si pomagajte z asociacijami. Le-te so naj čim bolj nenavadne, napihnjene, smešne, itd., saj si boste izraze zaradi tega lažje in hitreje zapomnili.

Ponavljanje je pri učenju ključnega pomena, zato si zanj vedno prihranite dovolj časa. Vsak dan, ko začnete z učenjem, najprej na hitro preletite, kar ste se naučili dan poprej. Naučeno snov pa ponovite tudi ob koncu dneva. Pri ponavljanju svoje zapiske po potrebi dopolnite ali popravite. Pri snovi, ki se vam zdi težavnejša, se zadržite dalj časa, če je treba pa poiščite tudi dodatno razlago ali pomoč.

Kot smo že omenili, je čas, ki je potreben za učenje določene snovi, odvisen od vaših zmožnosti za učenje (tako pomnjenja, kot koncentracije) ter količine in zahtevnosti snovi. Nikoli se ne učite več ur neprekinjeno, delo pa si organizirajte tako, da imate med učenjem odmore in premore – na vsako uro učenja si vzemite približno 10 minut odmora, v katerem se malo pretegnite, spijte kozarec vode in/ali zaužijte kaki lahki obrok.

Ob koncu vse napisano še začinite s samodisciplino, vztrajnostjo in pozitivno naravnanostjo, pa bo vaš uspeh zagotovljen!